Hier kun je alle

INFORMATIE

vinden over het Abram Makelaardij Be Quick Open 2019 !

Ons tennispark (7 verlichte banen, oefenbaan en clubhuis) is gelegen aan de Sportlaan in Gouda.
Het park is tijdens het seizoen (1-4 tot 1-10) dagelijks van 9.00 uur tot 23.00 uur open.
Op deze tijden kan er getennist mits het weer het toelaat.
Naast buiten banen beschikt Be Quick ook over twee binnenbanen,
welke van eind september tot eind maart kunnen worden gehuurd.

 
 

Wij willen graag onze sponsoren bedanken!

 

spacer
sponsor-abram-wide

sponsor-energetix

sponsor-vssport
spacer

Schema's

 

groene-pijl

ENTERTAINMENT


 

Vrijdag 12 juli

70’s/80’s feest

 

Zaterdag 13 juli

Kidsday

 

Dit is

Ons Team

tijdens BQ Open 2019

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeen?
Neem dan gerust contact met hun op met het contactformulier.

 

Floor(toernooileider), Eelco, Kaiya en Marije.

groene-pijl

 

REGLEMENT

De tennisvereniging Be Quick nodigt u uit deel te nemen aan haar Open Toernooi van 6 t/m 14 juli 2019 op haar complex in het Sportpark Oosterwei aan de Sportlaan te Gouda.

 

 

  1. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2019 van de KNLTB.
  2. Deelnemers kunnen zich via internet inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen en digitale verzenden. Voor dubbelspelen dient ook de partner zich in te schrijven. Men mag voor maximaal 2. Categorieën inschrijven. Er mag niet in een lagere klasse worden ingeschreven dan op de KNLTB -pas staat aangegeven. Bij dubbels geldt de speelsterkte van de hoogst geklasseerde.
  3. Van maandag t/m donderdag wordt per deelnemer totaal slechts één verhindering geaccepteerd. Voor het finaleweekeinde worden geen verhinderingen geaccepteerd.
  4. Alle partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak op de stand 6-6. Er wordt in een afvalschema gespeeld. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen categorieën samengevoegd worden of in poulevorm verspeeld.
  5. Wanneer omstandigheden dit nodig achten, kan er worden uitgeweken naar overdekte banen en kunnen verkorte partijen worden gespeeld. Over de wijze waarop verkort gespeeld wordt, vindt altijd vooraf overleg plaats met de bondsgedelegeerde.
  6. Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht als de wedstrijdleiding daarom vraagt, vóór het spelen van hun eerste partij, hun ledenpas aan de wedstrijdleiding te overhandigen ter identificatie.
  7. Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën: 3, 4, 5, 6, 7, 7(25+), 8, 8(25+) (HE, DE, HD, DD, GD).
  8. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 140. Het maximum totaal aantal partijen is vastgesteld op 280. Bij over-inschrijving wordt er als volgt gehandeld: er worden dan spelers uitgesloten van deelname. Hierbij wordt in willekeurige volgorde gekeken naar de volgorde van inschrijving, het aantal verhinderingen en of er ingeschreven is in de juiste categorie (bij het dubbelspel). Daarnaast doen wij ons best om zo veel mogelijk spelers in minimaal 1 onderdeel toe te laten.
  9. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld van €10,00 voor het enkelspel en €10,00 voor het dubbelspel voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen. Er wordt gewerkt met automatische incasso. Het volledige inschrijfgeld wordt in de week voor aanvang van het toernooi afgeschreven van uw rekening. Mocht restitutie nodig zijn, dan vindt deze plaats vóór 31 augustus 2019.
  10. Indien bij inschrijving geen beschikbaarheid is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek.
  11. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de wedstrijdleiding vernemen.
  12. De inschrijving voor het toernooi sluit op 01 juli 2019 om 23.59 uur. Inschrijvingen binnengekomen na de loting worden niet meer in behandeling genomen. Voor dubbels dienen beide inschrijvingen binnen te zijn. Hier wordt streng op toegezien.
  13. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 01 juli 2019 om 23.59 uur en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen. Daarnaast zal het inschrijfgeld onverminderd in rekening worden gebracht.
  14. Slechts voor uw eerste te spelen partij ontvangt u een schriftelijke of e-mail of telefonische oproep. Vervolgwedstrijden verneemt u op het toernooi. U kunt uw eerste oproep verwachten in week 27, uiterlijk op donderdag 4 juli 2019 indien u in het voorweekend dient te spelen. Bij uitloting ontvangt u bericht voor 3 juli 2019.
  15. Er zal als volgt worden gespeeld: in het voorweekend en het finaleweekend vanaf 9.00 uur, maandag t/m vrijdag vanaf 16.30 uur. In overleg kan er ook overdag gespeeld worden. Na 23.30 uur zullen geen wedstrijden aanvangen, tenzij alle spelers nadrukkelijk akkoord zijn. Er wordt eventueel bij kunstlicht gespeeld. De partijen vinden plaats op de 7 gravelbanen van G.L.T.C. Be Quick.
  16. Er wordt gespeeld met gele Dunlop Elite tennisballen.
  17. Er worden per rubriek 2 prijzen beschikbaar gesteld, bij schema’s tot 4 deelnemers wordt er 1 prijs beschikbaar gesteld en wordt er gespeeld in een poulesysteem.
  18. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
  19. Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn wedstrijd te verschijnen en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
  20. De bondsgedelegeerde tijdens het toernooi is Bob Prang


Wederom hebben we een heerlijke

Catering

Je hoeft dus niet te koken !

 

Maandag 8 juli
Eten van achter de bar

Dinsdag 9 juli
Hamburgers met friet van Irma, Ellen, Karin en Marlies

Woensdag 10 juli
Kipshoarma van Jelle en Wietske

Donderdag 11 juli
Pim en René met BBQ saté

Vrijdag 12 juli
Indische rijsttafel van Monique en Suzanne

Zaterdag 13 juli
Pannenkoeken en vanaf 18:00 BBQ

Zondag 14 juli
Diverse belegde luxe broodjes


BQ OPEN OP FACEBOOK


Neem

CONTACT

met ons op!

Clubhuis GTLC Be Quick • Sportlaan 6 • 2806 HC Gouda
Tel. (0182) 51 09 17 • Mob : 06 39506439 (toernooileider) • E-mail: info@bqopen.nl

Route: