Hier kun je alle

INFORMATIE

vinden over het Toyota van Leeuwen Be Quick Open 2017 !

Ons tennispark (7 verlichte banen, oefenbaan en clubhuis) is gelegen aan de Sportlaan in Gouda.
Het park is tijdens het seizoen (1-4 tot 1-10) dagelijks van 9.00 uur tot 23.00 uur open.
Op deze tijden kan er getennist mits het weer het toelaat.
Naast buiten banen beschikt Be Quick ook over twee binnenbanen,
welke van eind september tot eind maart kunnen worden gehuurd.

 
 

Wij willen graag onze sponsoren bedanken!

 
 
sponsor-toyotavanleeuwen-wide
 

spacer
sponsor-aa-200px
sponsor-vssport
sponsor-vitamine
spacer

Schema's

 

groene-pijl

ENTERTAINMENT


Dinsdag 11 juli:

Veteranentoernooi (overdag) met buffet en feestavond

 

Vrijdag 14 juli

Be Quick borrel

 

Zterdag 15 juli

Kidsday

 

Wederom hebben we een heerlijke

Catering

Je hoeft dus niet te koken !

 

Tijdens het Be Quick open maken wij het je gemakkelijk, je hoeft de hele week niet te koken. Maandag en dinsdag kan je de diverse snacks en broodjes uit de keuken van Be Quick bestellen. Woensdag t/m Zaterdag bereidt onze brigade heerlijke gerechten tegen zeer aangename prijzen. Op Zondag zijn er luxe broodjes.

 

Maandag 10 juli
Eten van de Be Quick Bar

Dinsdag 11 juli
Eten van de Be Quick Bar

Woensdag 12 juli
Diverse Pasta´s

Donderdag 13 juli
Pim en René met BBQ saté

rijdag 14 juli
Thais kipgerecht van Hans Smit

Zaterdag 15 juli
Pannenkoeken en vanaf 18:00 BBQ van Nicole + team

Zondag 16 juli
Diverse belegde luxe broodjes

groene-pijl

 

REGLEMENT

De tennisvereniging Be Quick nodigt u uit deel te nemen aan haar Open Toernooi van 10 t/m 16 juli 2017 op haar complex in het Sportpark Oosterwei aan de Sportlaan te Gouda.

 

HET REGLEMENT

 

 1. Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2017 van de KNLTB.
 2. Deelnemers kunnen zich via internet inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen en digitale
  verzenden. Voor dubbelspelen dient ook de partner zich in te schrijven. Men mag voor maximaal 2. categorieën
  inschrijven. Er mag niet in een lagere klasse worden ingeschreven dan op de KNLTB -pas staat aangegeven. Bij
  dubbels geldt de speelsterkte van de hoogst geklasseerde.

 3. Van maandag t/m donderdag wordt per deelnemer totaal slechts één verhindering geaccepteerd. Voor het
  finaleweekeinde worden geen verhinderingen geaccepteerd.

 4. Alle partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak op de stand 6-6. Er wordt in een
  afvalschema gespeeld. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen categorieën samengevoegd worden of in
  poulevorm verspeeld.

 5. Wanneer omstandigheden dit nodig achten, kan er worden uitgeweken naar overdekte banen en kunnen
  verkorte partijen worden gespeeld. Over de wijze waarop verkort gespeeld wordt, vindt altijd vooraf overleg
  plaats met de bondsgedelegeerde.

 6. Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de
  KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn van enig andere bij de
  ITF aangesloten bond. Alleen zij die een bondsnummer kunnen overleggen dat geldig is in de periode waarin
  het toernooi verspeeld wordt, worden geacht aangetoond te hebben lid te zijn van een bij de ITF aangesloten
  bond. Deelnemers zijn verplicht als de wedstrijdleiding daarom vraagt, vóór het spelen van hun eerste partij,
  hun ledenpas aan de wedstrijdleiding te overhandigen ter identificatie.

 7. Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën: 3, 4, 5, 6, 7 (HE,DE), 7 25+ (HD, DD, GD).
 8. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 140. Het maximum totaal aantal partijen is
  vastgesteld op 280. Bij over-inschrijving wordt er als volgt gehandeld: er worden dan spelers uitgesloten van
  deelname. Hierbij wordt in willekeurige volgorde gekeken naar de volgorde van inschrijving, het aantal
  verhinderingen en of er ingeschreven is in de juiste categorie (bij het dubbelspel). Daarnaast doen wij ons best
  om zo veel mogelijk spelers in minimaal 1 onderdeel toe te laten.

 9. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld van €10,00 voor het enkelspel en €10,00 voor het dubbelspel
  voor elke rubriek waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen. Er wordt
  gewerkt met automatische incasso. Het volledige inschrijfgeld wordt in de week voor aanvang van het toernooi
  afgeschreven van uw rekening. Mocht restitutie nodig zijn, dan vindt deze plaats vóór 15 augustus 2016.

 10. Indien bij inschrijving geen beschikbaarheid is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te
  zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekeinde van dit toernooi, kan de
  deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een
  goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek.

 11. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij
  de wedstrijdleiding vernemen.

 12. De inschrijving voor het toernooi sluit op 27 juni 2017 om 24.00 uur. Inschrijvingen binnengekomen na deze
  datum worden niet meer in behandeling genomen. Voor dubbels dienen beide inschrijvingen binnen te zijn.
  Hier wordt streng op toegezien.

 13. Terugtrekken van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 1 juli 2017 om 24.00 uur
  en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van
  de deelnemer in het bondsgedelegeerderapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve
  Overtredingen. Daarnaast zal het inschrijfgeld onverminderd in rekening worden gebracht.

 14. Slechts voor uw eerste te spelen partij ontvangt u een schriftelijke of e-mail of telefonische oproep.
  Vervolgwedstrijden verneemt u op het toernooi. U kunt uw eerste oproep verwachten in week 27, uiterlijk op
  donderdag 6 juli 2017 indien u in het voorweekend dient te spelen. Bij uitloting ontvangt u bericht voor 6 juli
  2017.

 15. Er zal als volgt worden gespeeld: in het voorweekend en het finaleweekend vanaf 9.00 uur, maandag t/m
  vrijdag vanaf 16.30 uur. In overleg kan er ook overdag gespeeld worden. Na 23.30 uur zullen geen wedstrijden
  aanvangen, tenzij alle spelers nadrukkelijk akkoord zijn. Er wordt eventueel bij kunstlicht gespeeld. De partijen
  vinden plaats op de 7 gravelbanen van G.L.T.C. Be Quick

 16. Er wordt gespeeld met gele Dunlop tennisballen.
 17. Er worden per rubriek 2 prijzen beschikbaar gesteld, bij schema’s tot 4 deelnemers wordt er 1 prijs
  beschikbaar gesteld en wordt er gespeeld in een poulesysteem.

 18. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op
  gravel en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.

 19. Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn wedstrijd te verschijnen en zich te
  melden bij de wedstrijdleiding.

 20. De bondsgedelegeerde tijdens het toernooi is Bob Prang


[/col6]

Dit is

Ons Team

tijdens BQ Open 2017

Dit is uw crew die u tijdens het BQ Open Toernooi zal bijstaan.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeen?
Neem dan gerust contact met hun op met het contactformulier.

 

Monique, Rianne, Fieke, Kaiya, Floor, Kelvin en Marco.

BQ OPEN OP FACEBOOK & TWITTER!


Neem

CONTACT

met ons op!

Clubhuis GTLC Be Quick • Sportlaan 6 • 2806 HC Gouda
Tel. (0182) 51 09 17 • E-mail: info@bqopen.nl

Heeft u vragen over het Toyota van Leeuwen Be Quick Open of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier.
Dit contactformulier kunt u niet gebruiken om u aan te melden voor het toernooi.
Dit kunt u hier doen.

 
 
sponsor-toyotavanleeuwen-small